Photo: North Wales Fire & Rescue Service

Following a rise in the number of calls received by the Ogwen Valley Mountain Rescue Team (Ogwen MRT) in the Conwy valley of North Wales, a new partnership with North Wales Fire & Rescue Service (NWFRS) has seen the rescue team utilising a disused building at Conwy Fire Station as a base.

The partnership came about after local discussions between Conwy based Ogwen MRT team member Dave Brown and Conwy Watch Manager Andy Lambert.

Photo: North Wales Fire & Rescue Service

Dave explains: “The Ogwen MRT covers a large area of northern Snowdonia with the bulk of call outs in and around the Ogwen Valley. However, we are getting increasing numbers of call outs on our Northern boundary.  “We have a number of members who live in the lower Conwy valley and who can readily assist at these incidents. However, before this partnership they would have to wait for a loaded vehicle to be brought from our base in the Ogwen valley.

“This new equipment store helps facilitate rapid deployment of our resources at local incidents, allowing us to attend time critical incidents as quickly as possible.

Photo: Ogwen Valley Mountain Rescue Team.

Ogwen Valley Mountain Rescue Team

Andy added: “This is a great example of how sharing resources and working in partnership can help protect our communities. We had a disused store at the station, which proved to be the perfect place for Ogwen MRT to store their equipment to enable them to respond quickly to incidents in the area.”

“We’re proud to support, collaborate and share our resources with our emergency service partners at Ogwen MRT and look forward to supporting and training together in the future.

“It’s great to see partnership working in action making a real difference to the safety of our communities.”

Photo: North Wales Fire & Rescue Service

Partneriaeth newydd gyda Thîm Achub Mynydd i ddiogelu cymunedau

Yn dilyn cynnydd yn nifer y galwadau i Dîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen yn nyffryn Conwy, mae partneriaeth newydd wedi golygu bod y tîm achub yn defnyddio hen adeilad yng Ngorsaf Dân Conwy fel canolfan iddynt.

Digwyddodd y bartneriaeth ar ôl trafodaethau lleol rhwng Dave Brown, aelod o Dîm Achub Mynydd Ogwen yng Nghonwy ac Andy Lambert, Rheolwr Gwylfa yng Nghonwy.

Fel yr esbonia Dave: “Mae Tîm Achub Mynydd Ogwen yn gofalu am ardal fawr o ogledd Eryri, ac mae’r rhan fwyaf o’r galwadau’n dod o ardal Dyffryn Ogwen. Fodd bynnag, rydym yn cael nifer gynyddol o alwadau ar ein ffin ogleddol. Mae gennym nifer o aelodau’n byw yng ngwaelod Dyffryn Conwy, sydd ar gael i helpu yn y digwyddiadau hyn. Fodd bynnag, cyn y bartneriaeth hon bydden nhw’n gorfod aros am gerbyd llwythog i ddod o’n canolfan yn Nyffryn Ogwen.”

“Mae’r storfa offer newydd yn helpu i anfon ein hadnoddau allan yn gyflym i ddigwyddiadau lleol, gan ein galluogi i gyrraedd digwyddiadau critigol mor gyflym â phosibl. Gwirfoddolwyr di-dâl yw pob un ohonom, ac mae Tîm Achub Mynydd Ogwen bron yn gwbl ddibynnol ar gyfraniadau gwirfoddol – felly rydym yn ddiolchgar iawn am y cymorth hwn.”

Ychwanegodd Andy: “Dyma enghraifft wych o’r modd y mae rhannu adnoddau a gweithio mewn partneriaeth yn gallu helpu i amddiffyn ein cymunedau.

“Nid oeddem yn defnyddio’r storfa yma yn yr orsaf, ac fel mae’n digwydd roedd yn lle perffaith i Dîm Achub Mynydd storio eu cyfarpar er mwyn eu galluogi i ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau yn yr ardal.

“Rydym yn falch o gefnogi, cydweithio a rhannu ein hadnoddau gyda’n partneriaid yn Nhîm Achub Mynydd Ogwen, ac rydym yn edrych ymlaen at gefnogi a hyfforddi gyda’n gilydd yn y dyfodol. Gwych yw gweld gwaith partneriaethol yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddiogelwch ein cymunedau.”

Share This Story